Các quý ông luôn có những màn nghịch dại mà không ai có thể lường được, để rồi nhận phải những cái kết hết sức thảm hại.

ữngmànnghịchdạicủacácquýôngnhậnngaycáikếtthảmhạ

Những màn nghịch dại của các quý ông nhận ngay cái kết thảm hại - 1

ữngmànnghịchdạicủacácquýôngnhậnngaycáikếtthảmhạ

"Quả báo" đến quá nhanh, quá nguy hiểm.

ữngmànnghịchdạicủacácquýôngnhậnngaycáikếtthảmhạ

Những màn nghịch dại của các quý ông nhận ngay cái kết thảm hại - 3

ữngmànnghịchdạicủacácquýôngnhậnngaycáikếtthảmhạ

Lý do phụ nữ sống lâu hơn đàn ông.

ữngmànnghịchdạicủacácquýôngnhậnngaycáikếtthảmhạ

Những màn nghịch dại của các quý ông nhận ngay cái kết thảm hại - 5

ữngmànnghịchdạicủacácquýôngnhậnngaycáikếtthảmhạ

Chọc nhầm đối tượng rồi nhé chàng trai.

ữngmànnghịchdạicủacácquýôngnhậnngaycáikếtthảmhạ

Những màn nghịch dại của các quý ông nhận ngay cái kết thảm hại - 7

ữngmànnghịchdạicủacácquýôngnhậnngaycáikếtthảmhạ

Thể hiện không đúng chỗ và cái kết tê tái.

ữngmànnghịchdạicủacácquýôngnhậnngaycáikếtthảmhạ

Những màn nghịch dại của các quý ông nhận ngay cái kết thảm hại - 9

ữngmànnghịchdạicủacácquýôngnhậnngaycáikếtthảmhạ

Đàn ông luôn là những kẻ thích "liều mạng".

ữngmànnghịchdạicủacácquýôngnhậnngaycáikếtthảmhạ