ườitốtvẫnluônởxungquanhchú

Người tốt vẫn luôn tồn tại xung quanh chúng ta, chỉ là có duyên gặp nhau trong cuộc sống xô bồ hay không thôi.