Thời Pháp thuộc, thành phố có tên Dat Aliis Laetitiam Aliis Temperiem có nghĩa là cho những người này niềm vui, cho những người khác sự mát mẻ.

ànhphốnàođượcvílàtiểuPariscủaViệ

1

Thành phố nào được du khách ví là "tiểu Paris" của Việt Nam?

ànhphốnàođượcvílàtiểuPariscủaViệ

ànhphốnàođượcvílàtiểuPariscủaViệ